۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 70

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ یکی از رشته های گروه پزشکی
✅ اقتصاد
✅ علوم اقتصادی
✅ مدیریت 
✅ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
✅ حسابداری
✅ جامعه شناسی
✅ علوم اجتماعی
✅ مهندسی پزشکی
✅ دکترای عمومی گروه پزشکی
✅ دکترای حرفه ای دامپزشکی
✅ مهندسی صنایع
✅ کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)