۳ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 586

ویژه داوطلبان دکتری بهداشت و کارشناسی ارشد 12 مرحله ای وزارت بهداشت و وزارت علوم

قابل توجه داوطلبان آزمون های آزمایشی گروه آموزشی تالیفی دکترخلیلی
ویژه داوطلبان دکتری بهداشت و کارشناسی ارشد 12 مرحله ای وزارت بهداشت و وزارت علوم

آزمون روز جمعه 4 اسفندماه 
از ساعت 15 در دانشکده دامپزشکی واقع در خیابان انقلاب به سمت آزادی، خیابان دکتر قریب، برگزار خواهد شد.

آزمون روز شنبه 5 اسفندماه (نوبت دوم)
در نوبت اول ساعت 10 و در نوبت دوم ساعت 13 در ساختمان اسفند برگزار می باشد.