۳۰ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 64

ویدئو بازپخش جلسه دوم ایمنی شناسی آنلاین ارشد زمستان (کد روز شنبه) استاد زارع زاده (شامل دو ویدئو و یک جزوه)
ویدئو بازپخش جلسه دوم ایمنی شناسی آنلاین ارشد زمستان (کد روز شنبه) استاد زارع زاده (شامل دو ویدئو و یک جزوه)
ویدئو شماره 1
ویدئو شماره 2
جزوه