۳ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 273

ویدئو بازپخش جلسه اول انگل شناسی آنلاین ارشد  پاییز و دکتری (کد روز جمعه) دکتر بهروان (شامل دو ویدئو و یک جزوه)
ویدئو بازپخش جلسه اول انگل شناسی آنلاین ارشد  پاییز و دکتری (کد روز جمعه) دکتر بهروان (شامل دو ویدئو و یک جزوه)

ویدئو شماره 1 
ویدئو شماره 2
جزوه