۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 1466

نگاهی به تغییرات دروس و ضرایب و منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت سال تحصیلی 1402-1401
دروس و ضرایب و منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت سال تحصیلی 1402-1401 در سایت سنجش پزشکی اعلام شد


دانلود دروس و ضرایب و مدارک مورد پذیرش کنکور کارشناسی ارشد 1401 وزارت بهداشت

دانلود منابع معرفی شده کنکور کارشناسی ارشد 1401 وزارت بهداشت


نگاهی به تغییرات در دفترچه دروس و ضرایت ارشد وزارت بهداشت 1401:
  • در مجموعه علوم آزمایشگاهی 3، رشته ویروس شناسی: درس انگل و قارچ ضریب 0 شده و درس بیوشیمی با ضریب 2 به این رشته اضافه شده.
  • در مجموعه علوم آزمایشگاهی 3، رشته قارچ شناسی: ضریب درس قارچ به تغییر پیدا کرده است.
  • در رشته فیزیولوژی پزشکی، ضریب درس فیزیولوژی 4، ضریب درس بیوشیمی 2، درس زیست شناسی سلولی مولکولی هم با ضریب 2 به این رشته اضافه شده است.
  • در رشته‌های: "آموزش پزشکی"، "یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی"، "تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی" ضریب درس زبان به 4 تغییر پیدا کرده.