۲۰ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1971

نکات داغ بسته های آموزشی منتشر شد ...

نکات داغ بسته های آموزشی منتشر شد ...

بخش بسته های آموزشی ضمن تولید جزوات کامل در همه گرایش ها طبق نیاز دانشجو، محصول جدید تحت عنوان "نکات داغ"
ویژه داوطلبان وزارت بهداشت و وزارت علوم تولید کرده است.

نکات داغ در یک نگاه:
- چکیده و جمع بندی تمامی منابع اعلام شده
- مطابق با سوالات کنکور چند سال اخیر
- پوشش بالا و حجم بسیار کم
- آخرین قدم برای آمادگی در کنکور


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66568621-021 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.