۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 304

نتیجه آزمون 13 کلاسی سلولی و مولکولی کد جمعه
1 سجاد آتش پرور   25% 56% 13%       20%          
2 علی احمدی   43% 72% 68% 58%     83% 71%   59%   55%
3 جعفر اشرفی   32%                      
4 افسانه امامی                          
5 فاطمه امینی چهارده   56%   31%       79% 96%   68%    
6 بابک باباعباسی   48% 33% 78% 83%               31%
7 سیما بابایی   85% 52% 51% 47%     42% 63%   26%   22%
8 سیده زینب بادسر   49%                      
9 سارا باقری                          
10 سمیه بختیاری   54% 12%         60%          
11 فاطمه برکت   55% 32%         42% 27%   14%   39%
12 نسیم سادات بلوری   67% 48% 48%       64%          
13 علی بهرام زاده                          
14 رویا پاک راد   73% 72%           78%        
15 پریا پیری     55% 1%                  
16 مهدی تاج بخش   75% 45% 26% 44%     46% 68%   23%   24%
17 مهناز تاجیک   48% 47%   25%     45%          
18 الهام ترک   85% 53%   33%     73% 77%   26%    
19 طاهره جعفری   -4%                      
20 پریزاد جمشید پور   54%                      
21 سارا چاوش پور   55% 73% 24% 54%     63% 53%   33%    
22 مجتبی حاجی مزدارانی     49% 16%             8%   23%
23 زهرا حاجیلو   51% 46% 34%         46%   18%    
24 سیده زهرا حسینی فاضل   28% 22% 19% 24%     33% 13%   16%    
25 سجاد حمزه مصطفوی   64/0% 86% 77% 71%     74% 71%   48%    
26 فاطمه خادم احمدی   79%                      
27 هلیا خبازی   71% 53% 40%       18% 61%   46%   31%
28 زینب درویشیان   15% 21% 13% 31%     80% 85%   29%   20%
29 پرنیان رجب زاده                          
30 علی رشدی   52% 61% 40%                  
31 سید مجید رضوانی فرد   37% 35% 25% 29%           15%    
32 مصطفی رنجی                          
33 زینب رهنی   29% 35% 18% 13%       46%   19%    
34 الهه زارعی   83% 76%   89%       88%   62%    
35 مریم سجودی                          
36 سپیده سرمدی   87% 62%         63% 54%   34%   64%
37 سیده سهیلا سیا سیدی                          
38 علیرضا شاداب   58% 68% 67% 57%     45% 38%   37%   44%
39 مارال شجاعی   80%                      
40 نرگس شریفی   18% 12% 22% 3%                
41 علیرضا شیخ محمدی   45%   30%       13%          
42 زهرا شیخی نژاد     25%                    
43 امیررضا صالحی وزیری   50% 7% -4%         9%   30%    
44 پریسا صدر   69%     21%       11%        
45 شادی صدفی   3%                 4%    
46 محبوبه صدیقی   55%             44%        
47 فرشته صیفی کار   52%                      
48 زهرا عبدالکریمی واحد   43%                      
49 مرضیه عظیمی   28% 24%                    
50 عارفه علویان                          
51 سعیده علی پور   87% 40% 47% 44%     57%          
52 امیر عباس غلامرضایی   25%                      
53 مهدی غلامی   25%             70%        
54 امیرحسین غیاثوند   -2% 7% 1% -3%     35% 33%       5%
55 زهرا فرهاد توسکی   23% 17%                   46%
56 علی فروغی راد   5%                      
57 علی فریدونی                          
58 لادن فولادوند                          
59 سیده فاطمه قاسمی   65%                      
60 حمید قلی پور                          
61 حنانه قهاری                          
62 زینب لارویی ارانی   30%                      
63 فائزه متین   23%   28%       7%          
64 محمدجواد محمدرضایی   27%                      
65 فرامرز مردانی   35%                      
66 مرتضی ملا  رمضانی   21%   75% 53%     59% 34%   36%    
67 الهه منفردی محمدی   29%                      
68 فهیمه السادات موسوی البرزی   29%             34%   40%   17%
69 رضا مینویی                          
70 سید محمد مهران ناظمی آزاد                          
71 نگین نظری   84% 50% 53%       64% 59%   29%    
72 آیدین نفری   79% 81% 79% 73%           53%    
73 معصومه نوروزپور   49%                      
74 نرگس وحیدی   22%   75% 53%     59% 33%   41%    
75 امیرمحمد ورزی                          
76 بنفشه کاظمی   57% 53% 49% 52%     54% 53%   16%    
77 نوشین کرمی   92% 100% 94% 89%     97% 93%   75%   94%
78 سمیرا کریم خانی   55% 54% 34% 49%     58% 36%   49%    
79 حسن کریمی   23% 33%           29%        
80 زینب یاری                 71%        
81 مریم مرتضایی   22% 27%                    
82 معصومه خمیس آبادی   75%                      
83 لیلا موسوی   -1%   18%                  
84 امیرحسین احمدی   13% 13%                    
85 فاطمه ایازی روزبهانی                          
86 حبیبه بشیری                          
87 معصومه بهشتی   53%   56% 47%     65% 50%   38%    
88 زهره حکمتی     68%         63% 67%   20%    
89 مریم مرتضائی                          
90 پرنیان نبی کریمی   34% 43%               14%    
91 دل آرام نیک فرجام   43%                      
92 فهیمه موسوی     49%         68%          
93 بنفشه هنروری   27% 29%   -1%       8%        
94 فاطمه پیرهادی       18% 23%       46%        
95 رویا پاکراد       57% 45%     67%     32%    
96 نفیسه گل شادی         31%     7% 46%       51%
97 پگاه قهرمانی         32%                
98 شبنم آقاپور         89%     76% 74%   42%    
99 قربانی         7%     10%     16%    
100 ریحانه شامکوئیان               40%         64%
101 پریسا هاشمی               39%          
102 سلیمانی       3%                  
103 پردیس شهدائی                 1%        
104 مونا موسوی اصفهانی                 31%   56%   60%
105 مریم غلامی                     39%    
106 ساجده نصرتی                 21%        
107 روح نواز                         34%
میانگین درصد کلاس                     33%   40%