۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 197

نتایج آزمون 9 کلاسی سلولی مولکولی کد پاییز و زمستان و دکتری
 
نتایج آزمون 9 کلاسی سلولی مولکولی کد پاییز و زمستان و دکتری
 
  نام و نام خانوادگی آزمون 1 آزمون 2 آزمون 3 آزمون 4 آزمون 5 آزمون 6 آزمون 7 آزمون 8 آزمون 9
1 سجاد آتش پرور   25% 56% 13%       20%  
2 علی احمدی   43% 72% 68% 58%     83% 71%
3 جعفر اشرفی   32%              
4 افسانه امامی                  
5 فاطمه امینی چهارده   56%   31%       79% 96%
6 بابک باباعباسی   48% 33% 78% 83%        
7 سیما بابایی   85% 52% 51% 47%     42% 63%
8 سیده زینب بادسر   49%              
9 سارا باقری                  
10 سمیه بختیاری   54% 12%         60%  
11 فاطمه برکت   55% 32%         42% 27%
12 نسیم سادات بلوری   67% 48% 48%       64%  
13 علی بهرام زاده                  
14 رویا پاک راد   73% 72%           78%
15 پریا پیری     55% 1%          
16 مهدی تاج بخش   75% 45% 26% 44%     46% 68%
17 مهناز تاجیک   48% 47%   25%     45%  
18 الهام ترک   85% 53%   33%     73% 77%
19 طاهره جعفری   -4%              
20 پریزاد جمشید پور   54%              
21 سارا چاوش پور   55% 73% 24% 54%     63% 53%
22 مجتبی حاجی مزدارانی     49% 16%          
23 زهرا حاجیلو   51% 46% 34%         46%
24 سیده زهرا حسینی فاضل   28% 22% 19% 24%     33% 13%
25 سجاد حمزه مصطفوی   64.0% 86% 77% 71%     74% 71%
26 فاطمه خادم احمدی   79%              
27 هلیا خبازی   71% 53% 40%       18% 61%
28 زینب درویشیان   15% 21% 13% 31%     80% 85%
29 پرنیان رجب زاده                  
30 علی رشدی   52% 61% 40%          
31 سید مجید رضوانی فرد   37% 35% 25% 29%        
32 مصطفی رنجی                  
33 زینب رهنی   29% 35% 18% 13%       46%
34 الهه زارعی   83% 76%   89%       88%
35 مریم سجودی                  
36 سپیده سرمدی   87% 62%         63% 54%
37 سیده سهیلا سیا سیدی                  
38 علیرضا شاداب   58% 68% 67% 57%     45% 38%
39 مارال شجاعی   80%              
40 نرگس شریفی   18% 12% 22% 3%        
41 علیرضا شیخ محمدی   45%   30%       13%  
42 زهرا شیخی نژاد     25%            
43 امیررضا صالحی وزیری   50% 7% -4%         9%
44 پریسا صدر   69%     21%       11%
45 شادی صدفی   3%              
46 محبوبه صدیقی   55%             44%
47 فرشته صیفی کار   52%              
48 زهرا عبدالکریمی واحد   43%              
49 مرضیه عظیمی   28% 24%            
50 عارفه علویان                  
51 سعیده علی پور   87% 40% 47% 44%     57%  
52 امیر عباس غلامرضایی   25%              
53 مهدی غلامی   25%             70%
54 امیرحسین غیاثوند   -2% 7% 1% -3%     35% 33%
55 زهرا فرهاد توسکی   23% 17%            
56 علی فروغی راد   5%              
57 علی فریدونی                  
58 لادن فولادوند                  
59 سیده فاطمه قاسمی   65%              
60 حمید قلی پور                  
61 حنانه قهاری                  
62 زینب لارویی ارانی   30%              
63 فائزه متین   23%   28%       7%  
64 محمدجواد محمدرضایی   27%              
65 فرامرز مردانی   35%              
66 مرتضی ملا  رمضانی   21%   75% 53%     59% 34%
67 الهه منفردی محمدی   29%              
68 فهیمه السادات موسوی البرزی   29%             34%
69 رضا مینویی                  
70 سید محمد مهران ناظمی آزاد                  
71 نگین نظری   84% 50% 53%       64% 59%
72 آیدین نفری   79% 81% 79% 73%        
73 معصومه نوروزپور   49%              
74 نرگس وحیدی   22%   75% 53%     59% 33%
75 امیرمحمد ورزی                  
76 بنفشه کاظمی   57% 53% 49% 52%     54% 53%
77 نوشین کرمی   92% 100% 94% 89%     97% 93%
78 سمیرا کریم خانی   55% 54% 34% 49%     58% 36%
79 حسن کریمی   23% 33%           29%
80 زینب یاری                 71%
81 مریم مرتضایی   22% 27%            
82 معصومه خمیس آبادی   75%              
83 لیلا موسوی   -1%   18%          
84 امیرحسین احمدی   13% 13%            
85 فاطمه ایازی روزبهانی                  
86 حبیبه بشیری                  
87 معصومه بهشتی   53%   56% 47%     65% 50%
88 زهره حکمتی     68%         63% 67%
89 مریم مرتضائی                  
90 پرنیان نبی کریمی   34% 43%            
91 دل آرام نیک فرجام   43%              
92 فهیمه موسوی     49%         68%  
93 بنفشه هنروری   27% 29%   -1%       8%
94 فاطمه پیرهادی       18% 23%       46%
95 رویا پاکراد       57% 45%     67%  
96 نفیسه گل شادی         31%     7% 46%
97 پگاه قهرمانی         32%        
98 شبنم آقاپور         89%     76% 74%
99 قربانی         7%     10%  
100 ریحانه شامکوئیان               40%  
101 پریسا هاشمی               39%  
102 سلیمانی       3%          
103 پردیس شهدائی                 1%
104 مونا موسوی اصفهانی                 31%
105 ساجده نصرتی                 21%