۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 194

نتایج آزمون جامع کلاسی سلولی مولکولی کد دکتری پنجشنبه 12:30
 
نتایج آزمون جامع کلاسی سلولی مولکولی کد دکتری پنجشنبه 12:30
 
  نام و نام خانوادگی آزمون 1 آزمون 2 آزمون 3 آزمون 4 آزمون 5 آزمون 6 آزمون 9 آزمون 10 آزمون 11 آزمون جامع
1 مهدی خدادوست 51% 35%                
2 آرش محدثین -0.40% 65% 18% 28% 59% 69% 37%     29%
3 صفدری - آزمایشی 38%                  
4 نجوا علیجانی  78% 87% 70% 63% 71% 59%     44% 58%
5 مریم شیخ زاده 69% 79% 49%     50%        
6 اعظم محمودی 82% 60% 61% 24% 56% 80% 76%   49% 59%
7 زهرا اسدی  48%   76% 38% 68% 72% 61%      
8 فهیمه عبدالمالکی 81% 49% 71%   48% 51% 66%   53% 57%
9 زهرا فتحی 55% 31%   19%   39% 37%   30% 4%
10 نیلوفر قربانی 82% 73% 79% 82% 55%          
11 رزمین صادقی پور 34%     46%            
12 شیما نظر علیان 51%           46%     25%
13 معصومه جباری فخر 64%     29%            
14 سمرقندی 45%           99%   46% 35%
15 سحر رستمی 79%     50% 61% 80% 55%   53% 80%
16 صدیقه پویا 80% 76% 67%   45% 68% 76%   60% 53%
18 مینا محمدحسینی  79% 65% 76% 54% 77% 76%        
19 نغمه جوانیه رضایی 56%                  
20 زینب شیر بقایی 69% 69% 81%     85%       39%
21 کولان رحمانی 53%                  
22 پرستو رهدار 48%                  
23 مریم رهسپار 77% 63% 63%             17%
24 مرضیه علیزاده 42% 58%   54%           5%
25 سهیلا خضرایی 70%     8% 54% 73%     23% 31%
26 سارا نیاکان 83% 73%   28% 33% 70% 65%   34% 41%
27 آزاده خوشبخت  9% 49%   12% 55% 53%        
28 هانیه بابایی 31% 20% 37% 7% 30% 48% 55%     19%
29 نوشین منتظمی 81% 73%                
30 الناز نصراله زاده 65% 45%                
31 نجمه مهردادی 62% 81% 74% 51% 51% 79% 55%      
32 فهیمه خادم 72% 70% 78%             35%
33 نازنین رحمانی 77% 69%               20%
34 مهدی ملک جمشیدی 60%   37% 28%   100%        
35 کیانوش وکیلیان 56% 61% 36%              
36 فهیمه مجیدی 35%                  
37 فاطمه صادقی 51% 45%       50%        
38 سمیه محمدی  0%                  
39 شهاب شاه گلدی 27% 39%               23%
40 هدی معدنی   45%             94%  
41 جوادبیگی   29% 4% 0%           -7%
42 مجتبی شرطی   50% 43% 33%     47%      
43 مجیدی   26%                
44 کریمی   -2%                
45 نگار ونکی   61%                
46 فاطمه عسگری   59% 60% 45% 38% 68%       74%
47 آرش غنی زاده 25% 17%                
48 قهرمانی     72% 28% 55%          
49 هانیه نور مهر     29%   54%   37%      
50 دلارام نیک فرجام     31% -9% 7%          
51 فرناز مزینی     38%              
52 جمشیدی         27%          
53 خاکیانی         36% 39% 48%      
54 فاطمه ایازی          36% 51%     9% 5%
55 نیکان           70%        
56 فاطمه عباسی            20%        
57 ایمان هاشمی فر         30%   13%      
  سارا اکبری                 23%  
  بابک باباعباسی             41%