۱۳ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 504

مژده مژده - برگزاری آزمون های آزمایشی ارشد زیست جانوری در موسسه دکتر خلیلی
 
برگزاری آزمون های آزمایشی ارشد زیست جانوری در موسسه دکترخلیلی

برنامه زمانی آزمونهای جانوری 1214
 
نام آزمون درصد پوشش تاریخ برگزاری ساعت کلاس مرور
آزمون 1 طبق سر فصل 50% اول 6 بهمن 96  
مرور 1 کلاس مرور 50% اول 11 بهمن 96 17-20
مرور 1 کلاس مرور 50% اول 12 بهمن 96 17-20
آزمون 2 طبق سر فصل 50% دوم 18 اسفند 96  
مرور 2 کلاس مرور 50% دوم 23 اسفند 96 17-20
مرور 2 کلاس مرور 50% دوم 24 اسفند 96 17-20
آزمون 3 آزمون جامع 1 17 فروردین 97  
آزمون 4 آزمون جامع 2 31 فروردین 97