۲۳ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 209

مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد علوم پزشکی تمدیدشد

امکان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۹ مجددا برای داوطلبان فراهم شد.

به گزارش ایسنا، با تمدید مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت در برخی از رشته محل ھای شھریه پرداز آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ که قرار بود روز یکشنبه ۲۱ دیماه پایان ‌یابد، داوطلبان طی روزهای ۲۴ تا ۲۷ دی ماه ۹۹ مجددا می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا داوطلبان استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند و استعداد درخشان های رشته های با آزمون نیز با رعایت کلیه ضوابط مجاز به انتخاب محل ھستند.زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواھد شد.

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، ھر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین کرده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواھد گرفت.

افرادی که در مرحله نخست قبول شده و مجدداً در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کرده و پذیرفته شوند، پذیرش مرحله نخست آنھا لغو شده و قابل بازگشت نیست و دانشگاھ ھای محل پذیرش اولیه موظفند در صورتیکه پذیرفته شدگان قبلی در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاه دیگری پذیرش شوند، تسھیلات آموزشی لازم برای انتقال به محل پذیرش جدید را فراھم آورند و با جابجایی ایشان مخالفت نکنند.

براین اساس ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت دوره ھای شھریه پرداز ۶۶ نفر در ۳۳ رشته محل است. نتایج مرحله تکمیل ظرفیت در نیمه اول بھمن ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواھد شد.