۸ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 805

فرصت مطالعاتی نوروز در اردوی مطالعاتی نوروز 97

اردوی مطالعاتی نوروز 97 ویژه کارشناسی ارشد
فرصت طلایی جهش


 محیط مطالعاتی آرام و مناسب
 خلاصه نکات نفرات برتر کنکور
 رفع اشکال خصوصی با اساتید و رتبه های برتر
 زنگ مطالعه طبق ساعات تعیین شده (90 ساعت مطالعه مفید)
 برگزاری آزمون اختصاصی برای هر داوطلب بر اساس مطالعه روزانه 
 حضور دائمی مشاور جهت برنامه ریزی و مباحث انگیزشی

زمان: 2 الی 12 فرودین ماه 97  ساعت 19:30-8:00 (شهر تهران)

 
کسب اطلاعات بیشتر: 66568621-021 داخلی 1