۱۳ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 727

فردا 14 آبان، اولین مرحله آزمون آزمایشی دکترخلیلی

قابل توجه داوطلبان آزموني ( تهران) مقطع ارشد

١٣ مرحله وزارت بهداشت و  ١٠ مرحله وزارت علوم

آزمون ١٤ آبان در سه كد برگزار ميشود؛

١) روزجمعه ١٤ ابان ساعت ١٥ الي ١٨ (دانشكده دامپزشكي)

٢) روز شنبه ١٥ ابان ساعت ١٠ الي ١٣ (ساختمان اسفند)

٣) روز شنبه ١٥ ابان ساعت ١٣ الي ١٦ (ساختمان اسفند)


دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران: خيابان آزادی تقاطع قريب (درب ورودی از داخل خیابان قریب)

* جهت ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن كارت ورود به جلسه براي تمامي داوطلبان الزاميست...