۲۹ آبان ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 151

شرایط شرکت مشمولین نظام وظیفه در آزمون دستیاری ۱۴۰۱ اعلام شد
شرایط شرکت مشمولین خدمت نظام وظیفه در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در راهنمای ثبت نام اعلام می‌شود.
 

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، داوطلبان رشته پزشکی عمومی که متقاضی شرکت در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی هستند در صورتی می توانند در آزمون شرکت کنند که دارای یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشند:

۱- طرح خدمات نیروی انسانی خود را به پایان رسانده باشند.

۲- از طرح خدمات نیروی انسانی بر اساس قوانین معاف باشند.

۳- طرح خدمات نیروی انسانی خود را تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به پایان برسانند.

۴- مشمول استریت استعداد درخشان، رتبه های برتر یا تاهل باشند.

۵- داوطلبان فارغ التحصیل که حداکثر سه ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات قانونی خود را در مناطق با ضریب محرومیت چهار پنجم و محروم تر شروع و تا زمان شروع دوره دستیاری تداوم یابد.

بر این اساس، به‌جز موراد فوق ذکر شده داوطلبان مجاز به شرکت در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی نیستند.