۱۴ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 348

سرنوشت هیچ کدام از رشته‌های مشترک نهایی نشده است

سرنوشت هیچ کدام از رشته‌های مشترک نهایی نشده است​
 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال رشته "روانشناسی بالینی" به وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت: هنوز درخصوص هیچ‌کدام از رشته‌های مشترک بین وزارت بهداشت و علوم تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده و در صورت مصلحت، شورا به این موضوع ورود خواهد کرد.

دکتر مخبر دزفولی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: موضوع انتقال رشته‌های مشترک بین دو وزارتخانه علوم و بهداشت همچنان در کمیته مشترکی که از سوی این وزارتخانه تشکیل شده است، در حال بررسی است و این برنامه به صورت جدی مورد کار کارشناسی قرار می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: هنوز درخصوص هیچ کدام از رشته‌های مشترک تصمیم‌گیری نهایی حاصل نشده است و اینکه عنوان می‌شود رشته "روانشناسی بالینی" به وزارت بهداشت منتقل شده است، صحیح نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که مصلحت ایجاب کند شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه "رشته‌های مشترک بین دو وزارتخانه علوم و بهداشت" ورود می‌کند اما همچنان منتظر جمع‌بندی نهایی کمیته مشترک هستیم که به محض ارائه به شورا مورد پیگیری قرار می‌گیرد.