۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 331

سازمان سنجش تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون دانشگاه ها را اعلام کرد
آزمون مقطع دکتری (Ph.D) وزارت علوم در روز جمعه ششم اسفندماه جاری و ثبت نام در روز دوشنبه اول لغایت هشتم آذر ماه برگزار می شود.

 آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و تاریخ ثبت نام سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰تا ۲۳ آذر تعیین شده است.

آزمون سراسری نیز از روز چهارشنبه هشتم لغایت شنبه یازدهم تیرماه ۱۴۰۱ به انجام خواهد رسید، تاریخ نام نویسی نیز دهم لغایت هفده هم اسفند ماه ۱۴۰۰ اعلام شده است.

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نیز درروز جمعه چهارم شهریور ۱۴۰۱ و زمان ثبت نام بیست و نهم خرداد لغایت پنجم تیرماه ۱۴۰۱ تعیین شده است.

آزمون کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی) نیز برای روز جمعه چهارم شهریور ماه ۱۴۰۱ و زمان ثبت نام نیز سه شنبه چهاردهم لغایت بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۱ اعلام شده است.