۲ مهر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 603

زمان برگزاری همایش های دکتر خلیلی در نمایندگیها

زمان برگزاری همایش های دکتر خلیلی در نمایندگیها
 
همایش نمایندگان
نمایندگی تاریخ
شیراز 11 مهر 98
اصفهان کاشان 15 و 16 مهر 98
کرمانشاه 21 مهر 98
قزوین 23 مهر 98
قم 25 مهر 98
یزد 28 مهر 98
کرمان  30 مهر 98
اهواز 10 آبان 98
اردبیل 12 آبان 98
تبریز 13 آبان 98
جهرم 20 آبان 98
کرج 23 آبان 98
اراک 26 آبان 98
دزفول 30 آبان 98
گرگان 3 آدر 98