۲ مهر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 281

زمان برگزاری همایش های دکتر خلیلی در نمایندگیها

زمان برگزاری همایش های دکتر خلیلی در نمایندگیها
 
همایش نمایندگان
نمایندگی تاریخ
شیراز 11 مهر 98
اصفهان کاشان 15 و 16 مهر 98
کرمانشاه 21 مهر 98
قزوین 23 مهر 98
قم 25 مهر 98
یزد 28 مهر 98
کرمان  30 مهر 98
اهواز 9 آبان 98
اردبیل 12 آبان 98
تبریز 13 آبان 98
جهرم 20 آبان 98
کرج 23 آبان 98
اراک 26 آبان 98