۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 389

رشته های مجموعه دندانپزشکی کنکور سال 1401 چه دروس و چه ضرایب دارد؟

رشته های مجموعه دندانپزشکی کنکور سال 1401 چه دروس و چه ضرایب دارد؟
 
رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دندانپزشکی کودکان (ضریب 1)، دندانپزشکی ترمیمی (ضریب 1)، پریودانتیکس (ضریب 1)، دندانپزشکی اجتماعی (ضریب 2)
استعداد تحصیلی (ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (ضریب 3)
مواد دندانی آمار و روش تحقیق (ضریب 1)، اندودنتیکس (ضریب 1)، پروتزهای دندانی (ضریب 1)، مواد دندانی (ضریب 3)، دندانپزشکی ترمیمی (ضریب 1)
استعداد تحصیلی (ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (ضریب 3)


برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با مشاورین گروه تماس بگیرید:

02166568621 داخلی 1