۲۴ مهر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 17017

دو جلسه اول کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد ترم تابستان را رایگان تماشا کنید!
ثبت‌نام کلاس‌های آنلاین کارشناسی ارشد ترم تابستان آغاز شد

 حضور آزمایشی و رایگان در دو جلسه اول مجاز است.


لیست کلاسها و لینک ورود جهت مشاهده ی دو جلسه اول به صورت رایگان:

 
  • اگر شما در تاریخ مشخص شده، وارد لینک مشاهده آنلاین شوید، به صورت آنلاین در کلاس حاضر خواهید شد.
  • در غیر این صورت میتوانید بازپخش کلاس را مشاهده نمایید.
 
درس استاد روز و ساعت برگزاری شروع دوره ورود به جلسه
آنلاین
مشاهده بازپخش
جلسه اول
مشاهده بازپخش
جلسه دوم
مشاهده بازپخش
جلسه سوم
کلاس آنلاین بیوشیمی دکتر رضویان یکشنبه‌ها
ساعت 21-16
۱۰ مردادماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش --
کلاس آنلاین شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری دوشنبه‌ها
ساعت 20-16
21 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین ایمنی‌شناسی استاد صفدریان دوشنبه‌ها
ساعت 20-16
21 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
بازپخش پارت 3
بازپخش پارت 4
--
کلاس آنلاین سلولی و مولکولی
(ارشد و دکتری)
خانم دکتر بهروز اقدم سه‌شنبه‌ها
ساعت 12-8
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین ایمنی‌شناسی استاد نصر سه‌شنبه‌ها
ساعت 16-12:30
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
دریافت جزوه
دریافت تخته
--
کلاس آنلاین ژنتیک پایه و پزشکی خانم دکتر بهروز اقدم سه‌شنبه‌ها
ساعت 16-12:30
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه‌شنبه‌ها
ساعت 20-16
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین ایمنی‌شناسی دکتر خلیلی چهاشنبه‌ها
ساعت 16-12:30
23 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
--
کلاس آنلاین خون‌شناسی و بانک خون
(ارشد و دکتری)
خانم دکتر نامجو چهارشنبه‌ها
ساعت 20-16
23 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین سلولی و مولکولی
(ارشد و دکتری)
خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه‌ها
ساعت 12-8
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین فیزیولوژی دکتر عبدی پنجشنبه‌ها
ساعت 12-8
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
--
کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد خدادادی پنجشنبه‌ها
ساعت 16-12:30
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
کلاس آنلاین باکتری‌شناسی
(ارشد و دکتری) 
دکتر بلوری پنجشنبه‌ها
ساعت 16-13
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش جلسه اول و دوم --
کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد حیدرنیا پنجشنبه‌ها
ساعت 20-16
24 تیرماه لینک ورود به جلسه بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
--
کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد خدادادی جمعه‌ها
ساعت 12-8:30
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
کلاس آنلاین بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه‌ها
ساعت 16-12:30
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد حیدرنیا جمعه‌ها
16-12:30
25 تیرماه لینک ورود به جلسه بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2

دریافت جزوه
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
--
کلاس آنلاین ایمنی‌شناسی استاد زارع‌زاده جمعه‌ها
ساعت 20-16
25 تیرماه لینک ورود به جلسه بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
--
کلاس آنلاین ژنتیک پایه و پزشکی دکتر آرین اکبری جمعه‌ها
ساعت 20-16
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
--
کلاس آنلاین تغذیه استاد جلالی جمعه‌ها
ساعت 20-16
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
--

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.