۱۰ تیر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 1305

دفترچه‌ها و کلید اولیه سؤالات آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۰
 دفترچه‌ها و کلید اولیه سؤالات آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

 برای مشاهده کلیک کنید