۱۵ تیر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 936

دعوت به همکاری دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی

دعوت به همکاری دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی

از دانشجویان مقطع دکتری در رشته های:

ژنتیک پزشکی، علوم سلولی کاربردی، پزشکی مولکولی، ایمنی شناسی، تغذیه و بیوتکنولوژی پزشکی

دعوت به همکاری می نماییم.

کسب اطلاعات بیشتر:
021-66568621 داخلی 6