۳ دی ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 882

دروس و ضرایب و منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 99در سایت سنجش پزشکی اعلام شد
دروس و ضرایب و منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 99در سایت سنجش پزشکی اعلام شد


دانلود دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد 99 وزارت بهداشت

دانلود منابع معرفی شده کنکور کارشناسی ارشد 99 وزارت بهداشت


نگاهی به در دفترچه دروس و ضرایت ارشد وزارت بهداشت 99:
  • رشته حشره شناسی و مبارزه با ناقلین با عنوان "بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها" آورده شده است.
  • قبولی نهایی داوطلبان شرکت کننده رشته مددکاری اجتماعی، بر اساس نتایج آزمون کتبی و مصاحبه اعلام خواهد شد.
  • کارشناسی رشته های: مهندسی کشاورزی، گرایش علوم و صنایع غذایی و زیست شناسی جانوری در کنکور 99 مجاز به شرکت در کنکور تغذیه نخواهند بود.
  • کارشناسی رشته "زیست شناسی گیاهی" مجاز به شرکت در کنکور قارچ شناسی 99 خواهد بود.