۹ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1914

داوطلبان آزمون های آزمایشی ارشد (13 مرحله ای بهداشت و 10 مرحله ای علوم)

داوطلبان آزمون های آزمایشی ارشد (13 مرحله ای بهداشت و 10 مرحله ای علوم) که قصد شرکت در آزمون های تهران (واحد انقلاب و یا میرداماد) را دارند جهت دریافت کارت ورود به جلسه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 آبان به واحد آزمون مراجعه نمایند.