۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 805

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برنامه حضور دانشجویان دندانپزشکی را اعلام کرد.