۲۹ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 147

تمامی آزمون‌های بین الملل از روز شنبه اول آذر ۹۹ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ تا روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰ لغو شده است