۲۲ اسفند ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2108

تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی

تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی

10% تخفیف کلاس های حضوری
10-20% تخفیف بسته های آموزشی
15% تخفیف آزمون های آزمایشی
20% تخفیف مشاوره و برنامه ریزی

21 تا 26 اسفندماه در سراسر کشور