۶ مرداد ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 4598

تحلیل پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400
تحلیل پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400

پاسخنامه تشریحی کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 را به صورت وب‌کنفرانس به صورت رایگان دریافت کنید.
در هرکجا که هستید، آنلاین و رایگان 
مشاهده بازپخش  استاد نام درس
دانلود پارت 1  دکتر محمدنژاد بیوشیمی
دانلود پارت 2 
دانلود ویدئو استاد جلالی تغذیه
دانلود فایل صوتی استاد حیدرنیا زبان
دانلود ویدئو خانم دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی
دانلود پارت 1 استاد صفدریان ایمنی شناسی
دانلود پارت 2
دانلود ویدئو خانم دکتر نامجو خون شناسی
تخته
دانلود ویدئو دکتر خلیلی ایمنی شناسی
دانلود ویدئو خانم دکتر بهروز اقدم ژنتیک
دانلود پارت 1
دانلود پارت 2
دانلود پارت 3
دکتر اکبری شیمی عمومی
دانلود ویدئو دکتر رضویان بیوشیمی 
دانلود ویدئو دکتر عبدی فیزیولوژی
دانلود ویدئو استاد فریدونی پرستاری