۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 425

 تازه‌ترین اطلاعات درباره امتحانات دانشگاه آزاد
طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد:

 دانشگاه آزاد برای برگزاری امتحانات چه به صورت مجازی و چه به شکل حضوری آماده است.

  در حال آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح آزمون در شهر محل زندگی هستیم.

در اکثر نقاط کشور با توجه به آنچه امروز جریان دارد اولویت امتحان حضوری با استفاده از شرایط امتحان هم‌زمان در همه شهرهای کشور و عدم جابجایی دانشجویان بین شهرهاست.

 البته برای شهرهای قرمز که شرایط برگزاری آزمون حضوری را ندارند، از سامانه آزمون مجازی با استانداردهای دانشگاهی مطرح دنیا استفاده خواهیم کرد، هرچند این آزمون‌ها برخلاف تصور اولیه ساده‌تر از امتحانات حضوری نیست و مشکلات خاص خود را داراست. 

 امتحانات در فرصت ۴ هفته‌ای، از ۲۴ خرداد تا ۲۰ تیرماه، ایجاد فرجه مناسب بین امتحانات و توزیع ساعات امتحانات در طول روز، تدابیر دیگری است که همکاران من در جهت رعایت قواعد بهداشتی اتخاذ کرده‌اند.