۴ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 314

تاریخ شروع کلاس های ترم زمستان 97 – انقلاب
 
 تاریخ شروع کلاس های ترم زمستان 97 – انقلاب            
نام درس نام استاد روز تاریخ شروع ساعت کلاس محل برگزاری
باکتری دکتر بلوری یکشنبه 7 بهمن ماه 15 الی 18 شعبه میرداماد
مولکولی دکتر اقدم سه شنبه  شروع از اسفند 9 الی 13 -
ســلولی دکتر اقدم 25 دی ماه 14 الی 18 302
ایمنی شناسی استاد صفدریان 2 بهمن 16 الی 20 401
ویروس شناسی دکتر یزدانی چهارشنبه  10 بهمن 15 الی 18 403
زبان عمومی دکتر یعقوبی 3 بهمن 16 الی 20 301
سلولی دکتر اقدم پنجشنبه  27 دی 8 الی 12 302
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 5  بهمن 12:30 الی 16 302
ژنتیک پایه و پزشکی استاد مجرد 28 دی 16 الی 20 601