۱۰ تیر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 1303

به درخواست داوطلبان غرب استان مازندران، نمایندگی تنکابن افتتاح شد

به درخواست داوطلبان غرب استان مازندران، نمایندگی تنکابن با مدیریت دکتر اکبری افتتاح شد

کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های:
بیوشیمی، ایمنی شناسی، ژنتیک، خون شناسی، تغذیه، پرستاری و مامایی، باکتری شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، فیزیولوژی، بیوتکنولوژی، سم شناسی، اپیدمیولوژی، مجموعه زیست شناسی (1206)،  ارگونومی، علوم آزمایشگاهی و ...
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در همایش های مشاوره ای و وقت مشاوره اختصاصی با تلفن آموزشگاه تماس حاصل نمایید.
شماره تماس: 54274514
             0911-6655925
             0919-7781944

آدرس شعبه: بلوار جمهوری- قبل از مجتمع امپراطور- نبش کوچه مروارید- طبقه اول