۲۴ مهر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1634

برگزاری همایش های رایگان آبان ماه در نمایندگی ها


برگزاری همایش های رایگان مهرماه در نمایندگی ها

موسسه دکترخلیلی در شهرهای زیر، همایش رایگان برگزار می کند
سخنران: دکترخلیلی

 
تاریخ برگزاری همایش نمایندگی
1 آبان ماه 95 زاهدان
2 آبان ماه 95 سمنان
2 آبان ماه 95 تبریز
8 آبان ماه 95 مشهد
9 آبان ماه 95 یزد
15 آبان ماه 95 کازرون
22 آبان ماه 95 کرمان
23 آبان ماه 95 زنجان
29 آبان ماه 95 یاسوج