۱ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1124

برگزاری همایش های آذر ماه در نمایندگی های دکتر خلیلی

برگزاری همایش های آذر ماه در نمایندگی های دکتر خلیلی

موسسه دکترخلیلی در شهرهای زیر، همایش رایگان برگزار می کند
سخنران: دکترخلیلی
تاریخ برگزاری همایش نمایندگی
6 آذرماه 95 جهرم
7 آذرماه 95 یاسوج
20 آذرماه کرمان
21 آذرماه آبادان