۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 501

برگزاری امتحانات علوم پزشکی کرمان به صورت حضوری
دکتر اعظمی،مدیر آموزشی دانشگاه در گفت و گو با خبردونی:
امتحانات پایان ترم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی بصورت حضوری برگزار می شوند. درحال برنامه ریزی جهت تهیه جدول زمانبندی می باشیم و بزودی جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.