۱۲ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 398

برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد بینایی سنجی برای اولین بار در موسسه دکترخلیلی
 
برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد بینایی سنجی برای اولین بار در موسسه دکترخلیلی
 
نام آزمون درصد پوشش تاریخ برگزاری
آزمون 1 مرور 50% اول 20 بهمن 96
آزمون 2 مرور 50% دوم 31 فروردین 97
آزمون 3 آزمون جامع پوشش 100 درصد 4 خرداد 97