۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 114

برنامه کلاسی یکشنبه 28 فروردین ماه 1400
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی یکشنبه 28 فروردین ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
15_ 9 جلسه 2  نکته و تست ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان و پاییز استاد نصر وب پلاس برگزار
20_ 14 جلسه 22  ایمنی شناسی آنلاین دکتری پاییز دکتر خلیلی وب پلاس برگزار
19_ 15 جلسه 2  نکته و تست سلولی و مولکولی آنلاین ارشد دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
20:30 _ 15 جلسه  16  ایمنی شناسی آنلاین ارشد زمستان استاد  صفدریان وب پلاس برگزار
20_16 جلسه 4  نکته و تست پرستاری داخلی و جراحی آنلاین ارشد پاییز دکتر شریعت وب پلاس برگزار
21_ 16 جلسه 3  نکته و تست بیوشیمی آنلاین ارشد تابستان دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20_17 فوق العاده زبان انگلیسی A 2 Z  (دوره دوم) استاد حیدرنیا 402 برگزار
22_20 جلسه  15 زبان انگلیسی آنلاین (ویژه رشته پرستاری) استاد خدادادی وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار یا ورود به کلاس ، جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع
 پشتیبان حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
 
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
_______
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir