۱۴ تیر ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 54

برنامه کلاسی چهارشنبه 15 تیرماه ۱۴۰۱
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی چهارشنبه 15 تیر ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
20- 17 زبان انگلیسی A to Z  دوره دوم استاد حیدرنیا 402 برگزار
  
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
 
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
 
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir