۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 156

برنامه کلاسی پنجشنبه 25 فروردین ماه 1401
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 25 فروردین ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_ 8 جلسه 19  بیوشیمی عمومی/ تخصصی آنلاین دکتری پاییز دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
12_ 8 جلسه 4 نکته و تست فیزیولوژی آنلاین ارشد و دکتری تابستان و پاییز دکتر عبدی وب پلاس برگزار
12_ 8 جلسه 1 نکته و تست سلولی و مولکولی آنلاین
 ارشد و دکتری کدهای پنجشنبه و جمعه ترم پاییز
دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
16_ 12:00 جلسه 2 نکته و تست سلولی و مولکولی VIP آنلاین دکتری دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
22_ 20:30
16_ 12 جلسه 2 نکته و تست زبان انگلیسی آنلاین ارشد استاد خدادادی وب پلاس برگزار
16_12:30 جلسه 16 بیوشیمی ارشد آنلاین زمستان. دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
16_12:30 جلسه 2 نکته و تست زبان انگلیسی آنلاین
ارشد و دکتری کدهای پنجشنبه و جمعه ترم پاییز
استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه 2 نکته و تست زبان انگلیسی VIP آنلاین ارشد و دکتری استاد خدادادی وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه2  نکته و تست پرستاری مادران و نوزادان ارشد پاییز دکتر بگجانی وب پلاس برگزار
مرکز تحقیقات زیست پزشکی سرطان
برنامه کلاسی پنجشنبه 25 فروردین ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
19_ 16 جلسه 1  بیوانفورماتیک کاربردی آنلاین (عیدانه) دکترصفر پور اسکای روم برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن سرعت اینترنت خود
 اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
کانال اطلاع رسانی بخش آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir