۱۹ دی ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 147

برنامه کلاسی پنجشنبه 20 دی 97 / واحد انقلاب
برنامه کلاسی پنجشنبه 20 دی 97 / واحد انقلاب
 
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری(دوره دوم) استاد مروج 301 برگزار دارد -
12- 8 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 302 برگزار - -
12- 8 بیوشیمی دکتری/ بیوشیمی تخصصی دکتر محمدنژاد 401 برگزار دارد -
12- 8 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
12- 8 فیزیولوژی ارشد  تابستان استاد عبدی 403 برگزار - -
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز دکتر اقدم 501 برگزار دارد -
12- 8 تغذیه ارشد پاییز و دکتری استاد جلالی 503 برگزار - -
12- 8 میکروبیولوژی علوم ارشد پاییز دکتر ابراهیمی - کنسل - -
16- 12 شیمی دارویی دکتری دکتر وفادار نژاد - کنسل - -
16 – 12:30 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 302 برگزار دارد دارد
16 – 12:30 زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار - دارد
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا 501 کنسل - -
16 – 12:30 زبان ( ارشد پاییز) دکتر یعقوبی 503 کنسل - -
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی - کنسل - -
16 – 12:30 جنین شناسی( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 601 برگزار - -
17 – 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 301* برگزار - -
16- 13 باکتری شناسی ( ارشد پاییز) دکتر بلوری 603 برگزار - -
15:30- 13:30 زیست عمومی /مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز) ü دکتر جنگ خواه/ دکتر بهروز مند 403 برگزار - -
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم( ارشد پاییز) دکتر جنگ خواه 403 برگزار - -
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
20 - 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا 501 برگزار دارد -
20 - 16 خون ارشد  تابستان دکتر نامجو 302 برگزار - -
20 - 16 زبان ( ارشد پاییز) دکتر شاهرضا 402 برگزار - دارد
20 - 16 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان 401 برگزار - -
20 - 16 آناتومی تشریح ( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 601 برگزار - -
20 – 16:30 باکتری ارشد تابستان دکتر بلوری 603 برگزار - -
20- 16 فیزیولوژی غدد دکتری(علوم تولید مثل) دکتر شیخ علیشاهی 503 28 دی ماه - -
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی ( ارشد پاییز) دکتر جنگ خواه 403 برگزار - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند- طبقه 5 واحد 15