۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 121

برنامه کلاسی شنبه 21 اسفند ماه 1400
 
گـروه آمـوزشی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی شنبه 21 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12:30_ 8:30 جلسه سی و سه (فوق العاده) ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد پاییز . دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
15_ 9 جلسه بیست و سه (فوق العاده) ایمنی شناسی آنلاین ارشد پاییز . استاد نصر وب پلاس برگزار
20:30 _ 15 جلسه بیست و سه  ایمنی شناسی آنلاین ارشد پاییز . استاد صفدریان وب پلاس برگزار
20_16 شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد پاییز. دکتر اکبری وب پلاس کنسل
20_16 جلسه شانزده زبان انگلیسی آنلاین دکتری پاییز استاد خدادادی وب پلاس برگزار
23_16 جلسه بیست و یکم (فوق العاده) هماتولوژی آنلاین ارشد و دکتری پاییز. دکتر نامجو وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار ، یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir