۲ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 126

برنامه کلاسی سه شنبه 3 اسفند ماه 1400
 
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی سه شنبه 3 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_8 جلسه سی و دوم سلولی و مولکولی آنلاین ارشد و دکتری تابستان دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه پانزدهم (فوق العاده) زبان انگلیسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز
(ویژه کدهای پنجشنبه و جمعه )
استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه بیست و هشتم  ایمنی شناسی آنلاین  ارشد تابستان استاد نصر وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه سی و سوم ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد تابستان دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
19_16 جلسه پانزدهم ویروس شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز دکتر یزدانی وب پلاس برگزار
19_16 جلسه نهم زبان انگلیسی ارشد زمستان استاد خدادادی وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه نوزدهم بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه چهاردهم (فوق العاده) انگل شناسی آنلاین ارشد و دکتری دکتر بهروان وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار  یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت  10 الـی 16
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir