۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 132

برنامه کلاسی سه شنبه 17 اسفند ماه 1400
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه  17  اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_8 جلسه سی و چهار سلولی و مولکولی آنلاینارشد و دکتری تابستان دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه نوزده (فوق العاده) زبان انگلیسی آنلاین
(ویژه کدهای پنجشنبه و جمعه  ارشد و دکتری پاییز)
استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه سی و شش ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد تابستان دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
19_16 جلسه شانزده ویروس شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز دکتر یزدانی وب پلاس برگزار
19_16 جلسه یازده زبان انگلیسی ارشد زمستان استاد خدادادی وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه بیست و چهار بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه شانزده انگل شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز دکتر بهروان وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه نوزده (فوق العاده) بیوشیمی آنلاین ارشد
(ویژه کدهای  ارشد دوشنبه و جمعه ترم پاییز)
دکتر محمدنژاد اسکای روم برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار  یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت  10 الـی 16
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir