۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 121

برنامه کلاسی سه شنبه 16 بهمن 97 - واحد انقلاب
برنامه کلاسی سه شنبه 16 بهمن 97 - واحد انقلاب
 
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13- 9
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و  زمستان 18- 14
- دارد برگزار 403 استاد وجگانی کارگاه آموزش تند خوانی  (دوره 4) 20- 16
- - برگزار 402 - *کلاس آقای خانقلی 16-20
- - برگزار 401 استاد صفدریان ایمنی شناسی ارشد زمستان 20- 16
- - برگزار 301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان 20- 16
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2   301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503