۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 78

برنامه کلاسی سه شنبه 13 اردیبهشت 1401
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه 13  اردیبهشت ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
14:30_ 8:30 نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی VIP  آنلاین ارشد   دکتر بهروز اقدم _ 20 اردیبهشت
12_ 10 جلسه 4 نکته و تست (فوق العاده) ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد تابستان و پاییز . دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
_ نکته و تست بیوشیمی  VIP  آنلاین ارشد . دکتر محمدنژاد _ 15 اردیبهشت
20_ 16 زبان انگلیسی آنلاین ارشد زمستان استاد خدادادی _ 20 اردیبهشت

به اطلاع میرساند بخش آموزش و پشتیبانی فنی در تاریخ سه شنبه 13 اردیبهشت تعطیل میباشد.

کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir