۲۷ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 83

برنامه کلاسی روز یکشنبه 28 دی 99
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی یکشنبه 28 دی ماه
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
20- 12 استعداد تحصیلی آنلاین دکتری (ویژه وزارت علوم) استاد مدنی / احمدیان وب پلاس برگزار
17- 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم وب پلاس برگزار
13-15 زبان انگلیسی آنلاین  دکتری دکتر یعقوبی - کنسل
20 - 16 ایمنی شناسی آنلاین دکتری دکتر خلیلی - کنسل
20-16 بیوشیمی آنلاین ارشد  تابستان دکتر رضویان وب پلاس برگزار
21-16 ایمنی شناسی آنلاین ارشد پاییز استاد نصر وب پلاس برگزار
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
-------------------
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی شروع کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
02166568621   داخلی 3
***********
بخش آموزش و جزوات کلاسی یکشنبه 28 دی ماه تعطیل میباشد.