۲۳ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 147

برنامه کلاسی روز یکشنبه 24 آذر 98 واحد انقلاب
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی یکشنبه 24/09/98
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/ کنسلی جزوه آزمون
12:30-15:30 بیوفیزیک استاد پوردکان - 8 دی ماه - -
16-20 وب کنفرانس فیزیولوژی دکتر عبدی -  1 دی ماه - -
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402- 403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
                        شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 – 021                          داخلی 3
       آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                 https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
         آدرس سایت :                                 www.dkg.ir