۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 347

برنامه کلاسی روز یکشنبه 17 اسفند ماه 99
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی یکشنبه  17 اسفند ماه
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
9-13 فوق العاده بیوشیمی آنلاین کلیه های تابستان و پاییز و زمستان دکتر محمدنژاد اسکای روم برگزار
13-15 زبان انگلیسیآنلاین  دکتری دکتر یعقوبی وب پلاس برگزار
17- 13 ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم وب پلاس برگزار
15-19 تندخوانی آنلاین دوره چهارم استاد زنگنه وب پلاس برگزار
20 - 15 ایمنی شناسی آنلاین دکتری  / فوق العاده ایمنی آنلاین ارشد  پاییز دکتر خلیلی وب پلاس برگزار
16-20 بیوشیمی آنلاین ارشد  تابستان دکتر رضویان وب پلاس برگزار
16-21 ایمنی شناسی آنلاین ارشد پاییز استاد نصر وب پلاس برگزار
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی شروع کلاس
با شماره آموزشگاه  داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
***********
زمان پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی ساعت 10 الی 18
66568621-021   داخلی 3