۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 34

برنامه کلاسی روز یکشنبه 15 فروردین ماه 1400
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی یکشنبه  15 فروردین ماه
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
16 -10     جلسه اول نکته و تست ایمنی شناسی آنلاین ارشد پاییز استاد نصر وب پلاس برگزار
13-15 زبان انگلیسی آنلاین دکتری دکتر یعقوبی وب پلاس برگزار
18- 13:30 ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم اسکای روم برگزار
15-20 جلسه اول نکته و تست بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
15-22 جلسه اول نکته و تست بیوشیمی آنلاین ارشد تابستان دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20 - 16 ایمنی شناسی آنلاین دکتری  دکتر خلیلی وب پلاس برگزار
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی شروع کلاس
با شماره آموزشگاه  داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
***********
زمان پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی ساعت 10 الی 18
66568621-021   داخلی 3