۶ اسفند ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 40

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 7 اسفند 98
 
                 گروه آموزشی دکتر خلیلی
          برنامه کلاسی چهارشنبه 98/12/07
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - کنسل - استاد حیدرنیا وب کنفرانس زبان 8:30-11
- - کنسل - دکتر شاهرضا نکته وتست زبان ارشد تابستان 15:30 -12
- - کنسل - استاد خدادادی فوق العاده زبان ترم زمستان 17- 12
- - کنسل - دکتر نامجو وب کنفرانس ارشد هماتولوژی 16-20
- - کنسل - دکتر ابراهیمی میکروبیولوژی ارشد علوم  پاییز فوق العاده 20-14
- - کنسل - دکتر خلیلی ایمنی شناسی ارشد تابستان 16-20
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                                   شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                             66568621 021                          داخلی 3
                 آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                            https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                                        آدرس سایت :                                                                www.dkg.ir