۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 44

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی چهارشنبه 18 فروردین ماه 
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
16- 9 جلسه دوم نکته و تست ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان و پاییز دکتر خلیلی وب پلاس برگزار
16- 10 جلسه اول نکته و تست ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان استاد نصر وب پلاس برگزار
16- 12:30 جلسه اول نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین پاییز و زمستان دکتر اقدم وب پلاس برگزار
16- 12:30 فوق العاده زبان آنلاین ارشد زمستان استاد خدادادی وب پلاس برگزار
16-20 جلسه اول نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی آنلاین ارشد تابستان و پاییز استاد جلالی وب پلاس برگزار
16-20 جلسه اول نکته و تست انگل شناسی آنلاین ارشد پاییز دکتر بهروان وب پلاس برگزار
22- 16 جلسه اول نکته و تست هماتولوژی و بانک خون آنلاین ارشد پاییز دکتر نامجو وب پلاس برگزار
20- 17 زبان A to Z  دوره دوم استاد حیدرنیا - کنسل
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی شروع کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
______________________________
زمان پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی ساعت 10 الی 18
66568621-021   داخلی 3