۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 114

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 97 واحد انقلاب
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 97 واحد انقلاب
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  17/11/97
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر صدر آبادی فوق العاده بافت شناسی ارشد پاییز 12- 8
- - برگزار 301 استاد دزیانی ریاضی عمومی پاییز 12 – 9
- - برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ارشد تابستان 16 – 12:30
- - برگزار 401* استاد خدادادی ویروس ارشد زمستان 16- 13
- - برگزار 403 - کلاس آقای خانقلی (آخرین جلسه) 16-20
- - برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19 - 16
- - برگزار - دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 20 - 16
- - برگزار 301 دکتر مجید پور فوق العاده علوم تولید مثل دکتری 16-20
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی تابستان 20 - 16
- - برگزار کلاس وب کنفرانس دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503